header-base

پرینت

کمیته آموزش

     وحید اقدسی در هشتمین جلسه هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان رضوی (یکشنبه 23 فروردین 94) به عنوان مسئول کمیته آموزش خانه مطبوعات استان انتخاب شد.

     وحید اقدسی دانش آموخته کارشناسی ارشد ارتباطات از دانشگاه علامه و معاون مرکز آموزش تخصصی موسسه فرهنگی هنری خراسان است.