header-base

پرینت

اساسنامه

بسم ‏ا… الرحمن الرحيم
اساسنامه خانه مطبوعات خراسان رضوی
مقدمه
مطبوعات و رسانه‌های کشور، از جمله مطبوعات و مراکز خبری استانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل رشد فرهنگ عمومی کشور نقشی اساسی در جهت تحقق اهداف مقدس انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام (ره) و مقام معظم رهبری و اشاعه ارزش های انقلابی و تنویر افکار عمومی ایفا می‌کنند. همچنين مطبوعات نقش مهمی در رشد و ارتقای فرهنگي، سياسي و اجتماعي ملت ها و نظارت، نقد و بهبود عملکرد دولت ها دارند و در عصري كه رسانه های گروهی، کاربردی ترین ابزار جوامع برای تولید و انتقال اطلاعات قلمداد مي شوند، نقش عمده نشریات محلی به عنوان بازتاب دهنده رویدادها ومشکلات منطقه‌ای در جهتدهی نیروها و برنامه‌ریزی‌ برای رفع نارسایی ها و توسعه کشور بر كسي پوشيده نيست.
فصل اول – كليات و اهداف
ماده 1- کمک به ارتقای سطح کمی و کیفی مطبوعات محلی که خود متضمن تقویت نقش مطبوعات کشور و افزایش استانداردهای کار خبری و اطلاع رسانی کشور است، صرفاً از طریق حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، بهبود وضع اقتصادی، اجتماعی، توسعه دانش فنی و امنیت شغلی - حرفه‌ای اصحاب جراید و شناسایی امکانات بالقوه و بهره گیری از افکار،‌ اندیشه، تجارب و اراده جمعی اصحاب مطبوعات و فعالان این عرصه میسر خواهد بود. بدین منظور «خانه مطبوعات» که از این پس اختصاراً «خانه» نامیده می‌شود به عنوان تشکیلاتی فرهنگی، صنفی، غير دولتي و غیر انتفاعي از دست‌اندرکاران مطبوعات و مراکز خبررسانی استان تشکیل می‌گردد تا به موجب این اساسنامه اهداف فوق را در استان دنبال نماید.
تبصره1ـ با فراخوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مؤسس تشکیل و اعضای هیأت مذکور به تعداد هفت نفر از بین نامزدهای حاضر به اکثریت آرا انتخاب خواهند شد. نماینده هیأت مؤسس نیز موظف است با نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نسبت به انجام تشریفات قانونی ثبت خانه مطبوعات، عضوگیری و بر اساس شرایط مقرر در ماه 44 و برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره حداکثر ظرف یک ماه اقدام نماید.
فصل دوم – وظايف
ماده 2– وظايف خانه مطبوعات در هر استان عبارت است از :
1– کمک به تامین حقوق و گسترش آزادی های قانونی و مسوولانه رسانه های استان با رویکرد صنفی
2– کمک به اقتصاد رسانه های استان از طریق آموزش و ترویج شیوه های روزآمد مدیریت رسانه
3- استعدادیابی و حمایت از آموزش و اشتغال نیروهای مستعد در حوزه روزنامه نگاری حرفه ای
4- بسط و تقویت ارتباط مطبوعات استان با دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای دولتی و عمومی و سایر صنوف و تشکل های قانونی
5- تدوین بانك هاي اطلاعاتي روزنامه نگاران، برگزاري جشنواره‏ ها، نمايشگاه ها و بزرگداشت مناسبت هاي مطبوعاتي در استان
6- همكاري با مراكز عرضه و فروش نشريات محلي به منظور تقويت سامانه توزیع مطبوعات در استان
7- دفاع از حقوق حرفه ای اعضا و داوری در اختلافات داخلي روزنامه نگاران استان
8- حل مشكلات صنفي اعضا و فراهم آوردن تسهيلات رفاهي براي آنان
9- تأسيس و تقویت تعاوني (مصرف، مسكن) و صندوق اعتباري حمايت، براي اعطای تسهيلات به اعضا
10- جذب حمايت هاي مالي و تسهیلات دولتي و توزيع قاعده مند آنها در بين اعضا
11- تدوين و اجراي برنامه‏ هاي فرهنگي- آموزشي در جهت توسعه کیفی مطبوعات استان
12 - آسيب ‏شناسي فعالیت های مطبوعاتي و طراحی ساز و كارهاي لازم برای ارتقاي كمي و كيفي مطبوعات استان
13ـ ایجاد بستری برای خدمات رسانه‌ای و آموزشی به ادارات، ‌نهادها و متقاضیان در جهت تأمین مخارج مطبوعات
14- آموزش شيوه‏ هاي حرفه ای روزنامه‏ نگاري و فنون و تخصص‏ هاي مرتبط به اعضا، روزنامه نگاران غیر عضو و علاقه‏ مندان به اين حرفه
15- تعامل فعالانه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در تکمیل بانک های اطلاعاتی، برگزاری جشنواره ها، فعالیت ها و بزرگداشت مناسبت های مطبوعاتی در استان بر اساس تفاهم نامه های منعقده و مصوب فی مابین.
فصل سوم – محل، گستره فعاليت و مدت
ماده 3– محل و مرکز فعالیت خانه مطبوعات در شهر مشهد و گستره فعالیت آن استان خراسان رضوی خواهد بود.
نشانی فعلی مشهد - پارک ملت - مجتمع فرهنگی هنری امام رضا (ع) - خانه مطبوعات خراسان رضوی
ماده 4ـ مدت فعالیت خانه از تاریخ تأسیس، نامحدود است.
تبصره 1ـ مفاد این اساسنامه پس از تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌های استان تحت عنوان اساسنامه خانه مطبوعات با قید نام استان معتبر خواهد بود.
فصل چهارم – اركان و مقررات
ماده 5 – اركان خانه مطبوعات عبارتند از:      1– مجمع عمومي    2– هيأت مديره    3– مدير خانه مطبوعات    4– بازرسان
ماده 6– مجمع عمومي عالي‏ترين ركن خانه مطبوعات است كه از اجتماع اعضاي حقيقي و به درخواست اشخاص ذيل تشكيل مي‏ شود:
1 – هيأت مؤسس (فقط براي دوره اول)   2 – اكثريت اعضاي هيأت مديره    3 – بازرس
4 – حداقل يك پنجم اعضا براي مجمع عمومي عادي و يك سوم اعضا براي مجمع عمومي فوق‏ العاده
تبصره- در صورتي كه هيأت مديره ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول درخواست كتبي اشخاص فوق نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نكند، مجمع با دعوت هر یک از بازرسان تشكيل خواهد شد. در صورت استنكاف بازرسان از دعوت مجمع عمومي، هيأت مؤسس با اطلاع و همكاري اداره ‏كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام خواهد كرد.
ماده 7– دعوت مجمع عمومي بايد با قيد دستور، زمان و محل تشكيل جلسه حداقل 15 و حداكثر 45 روز قبل از تشكيل جلسه به وسيله انتشار آگهي در يكي از مطبوعات استانی كه به عنوان روزنامه رسمي خانه ثبت شده است و يا با ارسال دعوت نامه كتبي به آخرين نشاني اعضا به علاوه ارسال پيامك براي كليه اعضا به نحوي كه حداقل دو سوم آن تحويل شده باشد.
تبصره- در مواردي كه كليه اعضا در مجمع حاضر باشند، نشر آگهي و تشريفات دعوت، الزامي نيست.
ماده 8– مجمع عمومي عادي با حضور نماينده اداره‏ كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و حداقل نصف به علاوه يك اعضا يا وكلای رسمی آنان رسميت پيدا مي‏ كند و در صورت عدم حصول نصاب مذكور، آگهي دعوت مجمع بايد حداكثر ظرف مدت 15 روز با رعايت ماده 7 اساسنامه با همان دستور جلسه قبلي منتشر شود. در اين صورت، جلسه با حضور عده حاضر رسميت خواهد يافت.
تبصره 1- نماينده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كه از مديران يا كارشناسان آن اداره‏ كل است،‌ به عنوان ناظر توسط مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كتباً به مجمع معرفي مي‏ شود.
تبصره 2- در صورت رسميت نيافتن جلسه مجمع عمومي، مقام دعوت‏ كننده مجمع و نماينده اداره‏ كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، صورت جلسه‏ اي داير بر عدم رسميت آن تهيه مي‏ كنند و به امضاي حاضران مي‏ رسانند.
ماده 9– جلسات مجامع عمومي را (در صورت رسميت يافتن) رئيس هيأت مديره و در غياب او يكي از اعضای هيأت مديره افتتاح مي‏ كند. در جلسه مجمع ابتدا يك رئيس، يك نايب رئيس، يك منشي و دو نفر ناظر از ميان اعضاي مجمع عمومي انتخاب خواهند شد.
تبصره- در صورتي كه مجامع عمومي از طرف اشخاص مذكور در ماده 6 (به جز هيأت مديره) تشكيل شود، مسن‏ ترين عضو حاضر در جلسه، مجمع را افتتاح مي‏ كند.
ماده 10ـ کلیه اعضای خانه می‌توانند در مجامع عمومی حضور یابند و هر عضو در مجمع عمومی فقط حق یک رأی خواهد داشت، در صورتی که حضور عضو در مجمع میسر نباشد می‌تواند حق رأی را به موجب وکالت‌نامه محضري به عضو دیگر یا نماینده تام‌الاختیار خود واگذار نماید. وکالت‌نامه‌های مزبور باید ضمیمه صورت جلسه مجمع شود و در سوابق خانه نگهداری گردد.
تبصره 1ـ وکالتنامه‌ها حداقل دو روز قبل از تاریخ جلسه انتخابات باید تحویل بازرس شود.
تبصره 2ـ هر عضو در مجمع عمومی فقط می‌تواند وکالت یک نفر را قبول کند و اعضا نمی‌توانند بیش از دو جلسه پیاپی برای شرکت در مجمع عمومی وکیل اختیار کنند.
ماده11– ملاك تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي، دفتر حضور و غيابي است كه حاضران در بدو ورود به جلسه آن را امضا مي‏ كنند. مقام دعوت‏ كننده مجمع مكلف است دفتر حضور و غياب اعضا را برای تطبيق با اسامي حاضران در جلسه و اعمال كنترل‏ هاي لازم در اختيار هيأت رئيسه مجمع قرار دهد.
ماده12– تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت نسبي آراي حاضر در مجمع اتخاذ مي‏ شود. در صورتي كه در جلسه مجمع عمومي،‌ مذاكرات به اخذ تصميم منتج نشود، جلسه براي يك هفته به عنوان تنفس تعطيل و به جلسه بعدي كه منحصراً براي تعقيب مذاكرات و اتخاذ تصميم درباره دستور جلسه قبل تشكيل شده، موكول مي‏ شود.
تبصره- در صورتي كه جلسه مجمع عمومي به عنوان تنفس تعطيل و هيأت رئيسه مجمع عمومي در جلسه بعدي حاضر نشده باشند، به جاي اشخاص غايب، افراد ديگري انتخاب خواهند شد.
ماده13– تصميماتي كه در مجمع عمومي با رعايت مقررات اتخاذ مي‏ گردد، براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود. اين تصميمات به طريقي كه براي دعوت مجامع عمومي در اين اساسنامه پيش‏ بيني شده است، به اطلاع اعضا خواهد رسيد.
ماده14- گروهی از اعضا (حداقل 10 درصد کلّ اعضاء) می توانند پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي، مورد يا موارد ديگري غير از موضوعاتي كه در دعوت نامه تشكيل مجمع قيد شده است، پيشنهاد كنند و مقام دعوت كننده مجمع مكلف است پيشنهاد مزبور را با لحاظ اولويت موضوعي و زماني در همان مجمع يا جلسه بعد از تنفس مطرح كند.
ماده 15– مجامع عمومي به دو صورت تشكيل خواهد شد:
1– مجمع عمومي عادي     2– مجمع عمومي فوق‏ العاده
ماده16– مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار تشكيل مي‏ شود و در موارد مقتضي مي‏ توان در هر موقع از سال مجمع عادي را به طور فوق‏ العاده تشكيل داد.
ماده 17– وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح ذيل است :
1– انتخاب هيأت مديره براي مدت دو سال
2– انتخاب بازرسان براي مدت يك سال
3– استماع گزارش‏ هاي ادواري هيأت مديره و بازرسان
4– اخذ تصميم درباره گزارش¬ها، طرح‏ ها و پيشنهادهاي هيأت مديره و بازرسان
5– رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارش‏ هاي مالي هيأت مدیره و بازرسان
6– تعيين و تصويب سیاست ها و برنامه‏ هاي خانه مطبوعات به پيشنهاد هيأت مديره
7– تعيين ميزان حق عضويت اعضا و تصويب بودجه جاري، اعتبارات و سرمايه‏ گذاري‏ ها به پيشنهاد هيأت مديره
ماده 18– مجمع عمومی فوق‏العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص موارد زير تشكيل مي‏ شود :
1– تغيير مواد اساسنامه (در حدود قانون) با تأييد اداره‏ كل امور مطبوعات و خبرگزاري‏ هاي داخلي
2– تصميم‏ گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي هيأت مديره
3– اتخاذ تصميم راجع به انحلال خانه مطبوعات
ماده19– مجمع عمومي‏ فوق‏العاده بنا به تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضا و يا اكثريت مطلق اعضاي هيأت مديره و يا بازرسان و با حضور نماينده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور حداقل دو سوم اعضا تشكيل مي‏ شود. در صورتي كه مجمع عمومي فوق‏ العاده در نوبت اول به حد نصاب مقرر نرسد مجمع براي نوبت دوم دعوت مي شود و با حضور اعضاي حاضر كه نبايد از یک پنجم اعضاء كمتر باشد، رسميت پيدا مي‏ كند.
ماده20– صورت جلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذه در آن، توسط منشي در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضاي رئيس، نايب رئيس، ناظران و منشي مي‏ رسد و رونوشت آن توسط رئيس مجمع به هيأت مديره ابلاغ و نسخه‏ اي از آن به اداره‏ كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ارسال مي‏ شود.
تبصره- صورتجلسات مجامع به عنوان اسناد خانه مطبوعات همواره باید در سوابق خانه مطبوعات محفوظ بماند.
هیأت مدیره
ماده 21ـ اداره امور خانه طبق اساسنامه به عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر عضو می‌باشد که اعضای اصلی و علی البدل آن برای مدت دو سال با رأی مخفی به شرح ذیل انتخاب می‌شوند:
1ـ دو نفر از مدیران مسئول نشريات استان با یک نفر عضو علی البدل (مديران مسئول نشریاتی با گستره مصوب سراسری یا منطقه ای صرفاً در استانی که دفتر مرکزی آنها واقع است می توانند نامزد هیأت مدیره شوند)
2ـ سه نفر از روزنامه نگاران شاغل در رسانه های استان با یک نفر عضو علی البدل
3ـ یک نفر از مسئولان نمایندگی‌ها و سرپرستی‌های روزنامه هاي سراسری با یک نفر عضو علی البدل.
4ـ یک نفر از مسئولان نمایندگی خبرگزاری‌ها با یک نفر عضو علی البدل
تبصره1- روزنامه نگار در این اساسنامه اعم از خبرنگار، دبیر گروه،‌ معاون دبیر گروه،‌ معاون سردبیر، عضو شورای سردبیری و سردبیر است که شغل اصلی و مستمر هر یک از عناوین مذکور، رسانه ای باشد و در فهرست بيمه اي رسانه متبوع باشند.
تبصره2- اعضای هیأت مدیره بجز رديف هاي 3 و4 نمی‌توانند شغل رسمی دولتی یا نهادهای عمومی داشته باشند.
تبصره 3- بیش از 3 نفر از یک رسانه نمی‌توانند عضو هیأت مدیره باشند.
تبصره4- چنانچه در طول دوره، هر يك از اعضاي هيات مديره از مسئوليت خود در رسانه متبوع استعفا كنند يا عزل شوند عضويت آنان در هيات مديره به قوت خود باقي است .
ماده22- احراز صلاحيت نامزدها و نظارت بر نحوه برگزاری و مراحل انتخابات به عهده اداره‏ كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خواهد بود.
ماده23- اخذ رأي براي انتخاب اعضاي اصلي و علي‏ البدل در يك نوبت صورت مي‏ گيرد. حائزان اكثريت نسبی، به ترتيب آراي بيشتر، اعضاي اصلی و علي‏ البدل شناخته مي‏ شوند و انتخاب مجدد هر يك از آنها بلامانع است.
ماده24- در صورت استعفا، فوت، ممنوعيت قانوني و يا سه جلسه متوالي غيبت هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره، عضویت وی در هیأت مدیره ملغی شده، يكي از اعضاي علي‏ البدل به ترتيب آراي بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي به عنوان عضو اصلي در جلسات شركت مي‏ نمايد.
تبصره- استعفاي هر يك از اعضاي هيأت مديره تا تعيين عضو جديد، رافع مسئوليت وي نسبت به وظايفش نخواهد بود.
ماده25– در صورتي كه به علل استعفا، فوت يا ممنوعيت قانوني، هيأت مديره از اكثريت مقرر در اساسنامه خارج شود،‌ مجمع عمومي بر اساس ماده 6 اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تكميل اعضاي هيأت اقدام كند.
ماده 26– عضویت همزمان هيأت مديره و بازرسی، ممکن نیست.
ماده27– پس از انقضاي مدت مأموريت هيأت مديره در صورتي كه هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد، هيأت مديره قبلي تا انتخابات جديد و حداكثر تا شش ماه، به وظايف خود ادامه داده و مسؤوليت اداره خانه مطبوعات را به عهده خواهد داشت.
ماده 28- اگر حداكثر تا يك ماه قبل از انقضاي ماموريت هيات مديره دعوت مجمع براي موضوع بند اول صورت نگيرد، مديرخانه و هيچ يك از اعضاي هيات مديره و بازرسي حق نامزدي براي هيچ يك از سمت هاي فوق، براي اولين دوره پيش رو را ندارند.
ماده 29– هيأت مديره مكلف است بلافاصله بعد از انتخابات و اعلام قبولي در اولين جلسه از بين خود يك رئيس،‌ يك نايب رئيس، يك خزانه‏ دار (مسؤول مالي) و يك منشي انتخاب نمايد.
تبصره- حدود اختيارات افراد موضوع اين ماده را آيين‏ نامه داخلي مشخص مي‏ كند که حداکثر یک ماهه پس از استقرار هیأت مدیره توسط این هیأت تصویب می شود.
ماده30– جلسات هيأت مديره حداقل ماهي يك بار در موعد و محل معيني كه قبلاً به تصويب هيأت مديره رسيده با حضور اکثریت اعضاي اصلي هيأت تشكيل و رسميت مي‏ يابد و براي اتخاذ تصميم، رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هيأت مديره در دفتر صورت جلسات هيأت ثبت شده و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‏ رسد.
تبصره1- جلسه فوق‏العاده هيأت مديره با دعوت كتبي رئيس يا نايب رئيس هيأت يا مديرخانه و يا اكثريت اعضاي هيأت مديره تشكيل مي‏ گردد.
تبصره2- حضور اعضای علی البدل، بدون حق رأی در جلسات بلامانع است.
ماده31– خدمات اعضاي هيات مديره در ازاي عضويت در هيات بلاعوض است و پرداخت هرگونه هزينه اي براساس آيين نامه خواهد بود كه به پيشنهاد هيات مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.
ماده 32– هيأت مديره داراي اختيارات لازم برای اداره امور خانه مطبوعات و از جمله عهده‏ دار وظايف ذيل است :
1ـ دعوت مجمع عمومی (عادی ـ فوق¬العاده)
2ـ اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوطه
3ـ نصب و عزل و قبول استعفای مدیر خانه و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر به مجمع.
4ـ نظارت بر مخارج جاری خانه، رسیدگی به حساب ها جهت ارائه به بازرسان و تسلیم به موقع گزارش و ‌تراز مالی به مجمع عمومی
5ـ قبول درخواست های عضویت و تطبیق دادن شرایط عضویت متقاضیان و اخذ تصمیم درخصوص اعضایی که شرایط عضویت را از دست بدهند.
تبصره: هیأت مدیره موظف است حداکثر دو ماه بعد از تقاضای عضویت هر متقاضی و در صورتی که به قبول عضویت وی اقدام کند و در صورتی که متقاضی شرایط عضویت را ندارد کتباً و با استناد به بندهای ماده.... علّت مخالفت خود را اعلام دارد.
6ـ تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادها و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
7ـ تشکیل کمیته‌های فنی، آموزشی و تخصصی برای نیل به اهداف مصوب
8ـ تشکیل کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات حرفه ای اعضا مرکب از 3 نفر از پیشکسوتان مطبوعاتي استان (اعم از عضو و غیر عضو) که سابقه حداقل 15 سال سابقه فعالیت رسانه ای داشته باشند.
9 ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی و آيین نامه‌های مالی و تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب
10ـ تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر نهادها با حق توکیل به غیر
11ـ تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (از اعضای هیأت مدیره و مدیر خانه) جهت افتتاح حساب، انعقاد قراردادها و اسناد تعهدآور
12ـ تفویض و واگذاری قسمتی از اختیارات خود به اشخاصی که در این اساسنامه و یا آيین نامه‌های اجرایی خانه تعریف شده و حائز شرایط باشند.
13ـ انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی امور خانه به عهده هیأت مدیره گذاشته شده است.
14ـ انتخاب و تهیه آرم، سربرگ و مهر مخصوص خانه
15ـ انجام مراحل اداری ثبت تغییرات اساسنامه در مراجع قانونی
ماده33– پس از تأييد صحت انتخابات توسط نماينده اداره‏ كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، انتقال مسؤوليت از هيأت مديره سابق به هيأت مديره بعدي و مراحل ثبت قانوني بايد ظرف 15 روز بعد از تاريخ قبولي هيأت مديره انجام و كليه اوراق، اسناد، دفاتر، حساب ها، مهر و موجودي‏ هاي خانه مطبوعات به هيأت مديره جديد تسلیم و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شركت ها، ترتيبي اتخاذ شود تا امضاهاي مجاز معرفي گردد.
تبصره ـ در صورت استنکاف یا تعلل در انجام امور موضوع این ماده توسط هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدير خانه مطبوعات، مسأله ابتدا از طریق میانجی‌گیری اداره کل ارشاد استان حل و فصل می‌شود و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به مراجع قانونی و محاکم قضایی ارجاع می‌شود.
ماده34– مراتب نقل و انتقال بايد صورت جلسه شود و به امضاي اكثريت اعضاي هيأت مديره سابق و اعضاي هيأت مديره جديد، بازرسان و نماينده اداره ‏كل فرهنگ و ارشاد استان برسد. صورت مجلس مذكور جزء اسناد و سوابق خانه مطبوعات محفوظ خواهد بود.
ماده35– كليه قراردادها و اسناد مالي تعهدآور خانه مطبوعات براساس آيين‏ نامه مالي با امضاي رئيس يا نائب رئيس هيأت مديره و مدیر خانه معتبر است.
ماده36– هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضا حق ندارد از اختیارات هیأت به تنهایی استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی هیأت مدیره را داشته باشد.
مدير خانه مطبوعات
ماده 37 - هيأت مديره مكلف است براي اداره امور خانه مطبوعات و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيأت مديره از بين خود يا اعضاي خانه مطبوعات يك نفر را براي مدت دو سال به عنوان مدير انتخاب و حدود اختيارات وي را تعيين كند.
تبصره 1- مدير خانه مطبوعات نمي‏ تواند در عين حال رئيس هيأت مديره نيز باشد، مگر با اكثريت سه چهارم آراي هیأت مدیره.
تبصره 2 - مدير خانه مطبوعات در صورتي كه عضو هيأت مديره نباشد، مي‏ تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كند.
ماده 38– مدير خانه مطبوعات بالاترين مقام اجرايي خانه مطبوعات است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي تفويض مي‏ گردد، نماينده خانه مطبوعات محسوب شده و عزل وي از اختيارات هيأت مديره است.
تبصره1– اگر مدير خانه مطبوعات عضو هيأت مديره باشد، دوره مديريت او از مدت عضويتش در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود. امّا انتخاب مجدد وي طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي‏ باشد.
تبصره2– حقوق و مزاياي مدير خانه مطبوعات به وسيله هيات مديره تعيين مي‏ شود.
ماده39– وظایف و اختیارات به شرح زیر است:
1– مديريت امور اداري و اجرايي خانه مطبوعات
2– نمايندگي قانوني خانه مطبوعات در مراجع رسمي و در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي
3– استخدام كاركنان خانه مطبوعات در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هيأت مديره
4– دريافت درخواست عضويت ها و انجام امور مربوط
5– دريافت و ثبت وروديه‏ ها و حق عضويت‏ اعضا
6– برگزاري دوره‏ هاي آموزشي
7– تهيه و تنظيم پيش‏ نويس آيين‏نامه داخلي هيأت مديره و پيشنهاد تغييرات و اصلاحات بعدي
8 – نگهداري دارایی ها، اموال، حساب ها، اسناد و دفاتر خانه مطبوعات
9– اعمال اختياراتي كه به صورت موردي يا مقطعي از جانب هيأت مديره به وي تفويض شده باشد
10– ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش و بهبود فعاليت هاي تعريف شده به هيأت مديره
11– تهيه پيش‏ نويس ترازنامه، بودجه و گزارش ساليانه برای بررسي هيأت مديره و ارسال آن به مجامع
12– صدور معرفي‏ نامه اعضا به درخواست متقاضي برای اخذ تسهيلات
13– پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق‏ العاده با ذكر علل موجه به هيأت مديره
14ـ انجام سایر وظایف و اختیاراتی که در حدود اساسنامه و از سوی هیأت مدیره به وي محول می‌شود.
بازرسان
ماده40– مجمع عمومي عادي دو نفر از اعضاي خانه مطبوعات را براي مدت يك سال مالي به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‏ البدل انتخاب مي‏ كند تا انجام وظيفه نمايند.
تبصره1– انتخاب مجدد بازرس/ بازرسان بلامانع است.
تبصره2– در صورت فوت، ممنوعيت قانوني، از دست دادن شرايط و يا استعفاي هر يك از بازرسان، هيأت مديره ظرف ده روز بازرس علي‏ البدل را براي بقيه مدت باقي مانده دوره بازرسان دعوت مي‏ كند.
تبصره3– تا زماني كه بازرس جديد انتخاب و به كار مشغول نشده، بازرس قبلي كماكان در مسؤوليت خود خواهد بود.
تبصره4– حق‏ الزحمه و پاداش بازرسان انتخابي وفق آيين‏ نامه مالي مصوب مجمع عمومي، تعيين و پرداخت مي‏ شود.
ماده41– وظايف بازرس/ بازرسان به شرح زير است :
1– نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور خانه مطبوعات و عمليات انجام شده با اساسنامه، قوانين و مقررات و دستورالعمل‏ ها
2– رسيدگي به حساب ها، دفاتر، اسناد، صورت هاي مالي از جمله ترازنامه و حساب هاي سود و زيان، بودجه پيشنهادي و گزارش هايي كه توسط هيأت مديره يا مدير خانه مطبوعات تهيه شده است.
3– رسيدگي به شكايات اعضا و ارايه گزارش به مجمع عمومي
4– دادن تذكر كتبي تخلفات صورت گرفته به هيأت مديره و مدير خانه مطبوعات و تقاضاي رفع آنها
5– نظارت بر انجام حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي‏ ها به مجمع عمومي و مراجع ذيربط
6– گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره و يا مدير خانه مطبوعات از مفاد اساسنامه و آيين‏نامه‏ ها به مجمع عمومي
7– تقاضاي تشكيل جلسه فوق‏العاده مجمع عمومي در صورت لزوم
تبصره– بازرس/ بازرسان مي‏ توانند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كنند.
فصل پنجم – شرايط عضويت
ماده42– کلیه شاغلان مطبوعات،پايگاه هاي خبري و نمايندگي ها و سرپرستي هاي روزنامه هاي سراسري و خبرگزاریها که در بخش تحریریه و در قالب شغل اصلی و مستمرفعالیت می‌کنند(اعم از خبرنگار،دبیرگروه،معاون دبیرگروه،معاون سردبیر،سردبیر،گرافیست،عکاس،مدیرمسئول وصاحب امتیاز) که دارای شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت خانه و یا هیأت مدیره درآیند:
1– داشتن تابعيت جمهوری اسلامی ايران
2– تدين به يكي از اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسی
3– پايبندي به قانون اساسي به ويژه اصول بنيادين آن
4– عدم اشتهار به فساد اخلاقي
5– داشتن حداقل مدرك دیپلم
6– اقامت داشتن در حوزه فعاليت خانه مطبوعات
7– برخورداري از حداقل یک سال سابقه اشتغال اصلی و مستمر بيمه اي (منتهی به هر مجمع عمومی) در يكي از نشريات چاپي یا الکترونیک و يا نمایندگی روزنامه های سراسری و خبرگزاري ها به عنوان روزنامه نگار (برای اولین مجمع عمومی سابقه 3 ماهه کفایت می کند)
8– نداشتن محكوميت كيفري موثر (محروميت از حقوق اجتماعي)
9– قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و مصوبات قانوني خانه مطبوعات
10- امضای میثاق نامه اخلاق حرفه ای
تبصره 1- روزنامه نگاران فعال در رسانه های منطقه اي يا سراسري، مشروط به آنكه دفتر مركزي رسانه آنها در استان واقع باشد مي توانند به عضويت خانه مطبوعات آن استان درآيند. (نشاني دفتر مركزي، همان است كه در سايت اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي و شناسنامه ثابت رسانه مطابق ماده 18 قانون مطبوعات آمده است.)
تبصره 2- در صورتی که هر عضو در طول مدت عضویت خود حداقل یکی از شرایط بالا را فاقد شود یا مشخص شود از ابتدا فاقد آن بوده، عضویت وی تا رفع آن لغو می شود. چنانچه فرد، عضو هیأت مدیره یا بازرس باشد مسئولیت وی نیز منتفی می شود.
تبصره 3 - در مورد بند 7 و برای كساني كه بيمه آنان توسط دستگاه های دولتی یا صندوق های بازنشستگی پرداخت مي شود، معرفی نامه رسانه به همراه مدارک مربوط به بیمه و تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کفایت می کند. سقف این تعداد برای رسانه ها بر اساس جدول زیر خواهد بود.
روزنامه ها = 5 نفر
دفاتر سرپرستی روزنامه ها و خبرگزاری ها = 3 نفر
هفته نامه ها و سایت های خبری = 3 نفر
سایر نشریات = 1 نفر
برای تمام رسانه های فوق، انتشار منظم حداقل 3 ماه منتهی به برگزاری مجمع عمومی و واقع بودن دفتر مرکزی رسانه در استان ضروری است.
تبصره 4 – افراد زیر با معرفی صاحب امتیاز رسانه فعال می توانند به عضویت افتخاری خانه درآیند (رسانه فعال، نشریه ای است که در سه ماه منتهی به صدور معرفی نامه، به طور مرتب بر اساس دوره انتشار مصوب خود منتشر شده باشد و در مورد رسانه های فضای مجازی نیز استمرار انتشار مطالب در این مدّت رعایت شده باشد):
1- افرادی که به عنوان رابط خبری، مترجم، ویراستار یا نویسنده با آن رسانه همکاری می کنند.
2- افرادی که در سمت های خبری یا تحریری اشتغال داشته اند و ترک فعالیت حرفه ای نموده اند.
3- روزنامه نگاران آزاد یا پاره وقت که شغل اصلی و مستمر آنان روزنامه نگاری نیست. (مشروط به انتشار حداقل 20 مطلب در فاصله یکسال)
4- مشاغل مرتبط با رسانه از جمله چاپ، توزیع، فروش، خدمات فنی، ویزیتوری و همکاران اداری تا تشکیل رسمی صنوف تخصصی.
تبصره 5- اعضاي افتخاري از پرداخت وروديه و حق عضويت معاف هستند.
تبصره 6- اعضاي افتخاري از تسهيلات و خدمات خانه مطبوعات مي توانند بهره مند شوند اما امكان نامزدي در انتخابات يا رای دادن به هيات مديره را ندارند.
تبصره 7- اسامي اعضاي خانه باید در پايگاه اطلاع رساني خانه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان به تفكيك نام و نام خانوادگي، نام رسانه، سمت در رسانه، تاريخ عضويت در خانه، سابقه پرداخت بيمه توسط رسانه/ رسانه ها منتشر و مرتباً به روزرسانی شود. درج مشخصات اعضای افتخاری در فهرست جداگانه نیز بلامانع است.
تبصره 8- هيچ كس نمي‏ تواند در بيش از يك خانه مطبوعات عضو شود مگر آن که از عضویت یک خانه مستعفی و در خانه مطبوعات استانی دیگر، عضویت یابد.
ماده 43- شرايط اختصاصي براي بازرسي وعضويت در هيأت مديره نیز به شرح زیر است:
1– عضويت در خانه مطبوعات
2– داشتن حداقل 25 سال سن
3– دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي یا معادل حوزوی آن
ماده 44- منابع مالي خانه مطبوعات عبارتند از:
1– وروديه براي هر يك از اعضا به ميزان دويست هزار ريال
2– حق عضويت سالانه به ميزان دويست هزار ريال كه به صورت پرداخت الکترونیک و یا در قبال اخذ رسيد از سوي عضو پرداخت مي‏ شود.
3– كمك¬هاي دولتي يا غير دولتي
4– شهريه كلاس ها و دوره‏هاي آموزشي
5- قراردادهای رسانه ای با مراکز دولتی و غیردولتی در چارچوب اساسنامه
تبصره 1- هرگونه تغيير در ميزان وروديه و حق عضويت منوط به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومی است.
تبصره 2-كليه دريافت هاي نقدي و غيرنقدي پس از ثبت در دفاتر مالي و ثبت اموال قابل استفاده و برداشت خواهد بود.
تبصره 3- چنانچه هر يك از اعضاء، حق عضويت خود را پرداخت نكند و پس از دو بار (با فاصله حداقل یک ماه) اخطار كتبي نيز تسويه نكند، عضويت وي در خانه مطبوعات لغو مي‏ شود و عضويت مجدد وي مستلزم تصويب هيأت مديره است.
ماده 45– ابتداي سال مالي اول فروردين و انتهاي آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده46– در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورت هاي مالي، رعايت اصول و موازين و قوانين و مقررات جاري الزامي است.
ماده47– كليه دريافت ها، هدايا و كمك هاي بلاعوض در صورتي كه از طرف اعطا كننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد، اگر نقدي باشد به حساب خانه واريز مي‏ شود و اگر غيرنقدي باشد، تقويم و به حساب درآمدها منظور خواهد شد.
ماده 48– در صورت انحلال خانه،‌ كليه اموال و دارايي‏ هاي منقول و غيرمنقول و موجودي حساب هاي بانكي خانه مطبوعات، متعلق به اداره‏ كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خواهد بود.
تبصره– در صورت تشكيل مجدد خانه مطبوعات،‌ اين اموال و دارايي‏ ها برابر صورتجلسه تنظيمي عيناً در اختيار هيأت مديره قانوني جديد قرار مي‏ گيرد.
ماده 49– در موارد پيش بيني نشده در اين اساسنامه، قوانين جاري كشور، ملاك عمل خواهد بود.
ماده 50- اين اساسنامه در 50 ماده در مجمع عمومي فوق‏ العاده مورخ سیزدهم آذر ماه نود وسه به تصويب رسيده است.